Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=8&name=vazhno-za-zayavitelite-po-shema-uchilischen-plod

/ Пълноекранен преглед

Важно за заявителите по схема „Училищен плод”

При попълване на своите графици за доставки за учебната 2012/2013 година бенефициентите на схема „Училищен плод” трябва да имат предвид официалните празници и ваканции. Датите са определени от Министерството на образованието, младежта и науката:
График на учебното време за 2012/2013 година:
1. Ваканции:
2. Неучебни дни:
3. Начало на втория учебен срок:
4. Край на втория учебен срок:
30 юни 2013 г. – ІХ до ХІ клас (18 учебни седмици)


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04