Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=70&name=vazhno-predostavyane-na-grafitsi-na-datite-na-dostavki-po-shemite-uchilischen-plod-i-uchilischno-mlyako-za-uchebnata-godina-2016-2017

/ Пълноекранен преглед

!!!ВАЖНО!!! Предоставяне на графици на датите на доставки по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната година 2016/2017

 
С приетото Постановление № 282 от 4 ноември 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, графиците на датите на доставки стават изискуем документ към заявлението за одобрение и ще се приемат чрез онлайн платформа, като всеки заявител е необходимо да изиска създаване на персонален акаунт в съответната областна структура на ДФ „Земеделие“. В тази връзка заявителите по училищните схеми следва да се запознаят с приложените документи:
 

1. Инструкция за получаване на достъп до електронен модул – „ИСАК – Online – Регистър“;
 

2. Заявление за предоставяне/промяна на права за достъп и ползване на електронен модул за регистриране на графици на датите на доставки по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната година 2016/2017;
 

3. Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – Регистър” за създаване, попълване и регистриране на графици на датите на доставки по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната година 2016/2017.
"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04