" "


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=57&name=akt-za-odobrenie-po-uchilischni-shemi-ot-08-11-2016-g

/

08.11.2016 .

  
08.11.2016 .

1
" "

 
2
" "
 
 
  , .14, .3, .6   – " ",  
 
, .14, .2, .19   – " ",  
 "Copyright 2012 | " " | Powered by v1.04