Потребители: 0, Гости: 1

Търсещи ботове: 0Юридическите лица, които кандидатстват за схемата „Училищен плод”, имат равни права, независимо дали са регистрирани като обект за търговия на едро или дребно по чл. 12 от Закона за храните

С изменение на наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (ДВ, бр. 74 от 2013 г.), отпадна изискването за предоставяне на удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Разпоредбата бе отменена с цел намаляване на административната тежест за бизнеса.
 ДФЗ извършва служебна проверка в националния регистър на обектите за производство и търговия на храни, който се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заради това в образеца на заявление за одобрение по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения бе въведена допълнителна графа, в която заявителите записват данните от удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 на Закона за храните.  
            В съответствие с чл. 12 на Наредбата в срок до 31 октомври, ДФЗ издава акт за одобрение на изпълнителите по схема „Училищен плод” за срок от една година. На тези заявители, които отговарят на критериите за допустимост по схемата и са поели задълженията по чл. 11, ал. 2 или 3, се одобряват като изпълнители по схема "Училищен плод" за срок една година. Основен критерий за допустимост на заявители по чл. 10, ал. 2 от Наредбата е изискването за регистриран обект по чл. 12 от Закона за храните. Регистрацията на обект за търговия на едро или на обект за търговия на дребно дава еднакви възможности на заявителите за участие в схема „Училищен плод”, за което има и становище на МЗХ.
           
 
 
 
             
18 октомври 2013 г.                                                             ДФ „Земеделие“
                                                                                               Разплащателна агенция


Автор: admin_sfs от 18.10.2013   |  Оценка  


 
  
Вие не можете да коментирате!
<< Ноември 2019 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |