Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=23&name=zapochva-priem-po-evropeiskata-shema-uchilischen-plod

/ Пълноекранен преглед

Започва прием по европейската схема „Училищен плод”

           От 15 август до 20 септември 2013 областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления за учебната 2013/2014. Общият финансов ресурс е 5 549 778 лева, като помощта на дете е 27,29 лева. Схемата е финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и държавния бюджет. Очаква се тази учебна година тя да обхване около 200 000 деца.
        Обособените групи кандидати в „Училищен плод” са три. В първата влизат учебните заведения. Във втората са едноличните търговци и юридическите лица, поели задължение да доставят плодове и зеленчуци, както и одобрените организации на производители. Третата група включва общините, които кандидатстват за учебните заведения на тяхна територия.
Доставката на плодове и зеленчуци ще започне на 1 ноември и ще продължи до 31 май, като ще обхване цялата страна. Децата могат да получат ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути и киви, а от зеленчуците – домати, краставици и моркови. Графиците за доставка се одобряват от ДФ „Земеделие”.
        Тази година се очаква изменение в наредбата за прилагане на „Училищен плод”, което ще позволи схемата да обхване и децата от първа и втора група в детските градини и ще помогне за по-пълното усвояване на европейски средства. Изменението ще бъде прието с постановление на Министерски съвет. То предвижда и прецизиране на правилата за разпределение и раздаване на плодовете и зеленчуците. Ще има по-ясни инструкции за графика, както и за възможностите за раздаване на продуктите и техните количества, за да се гарантират редовни доставки. Планирано е и въвеждането на изискване плодовете и зеленчуците да са в опаковки, за да не се замърсяват. Наредбата ще уточни и начина на отчитане и заявяване на плащане като определи документите, които заявителите по схемата прилагат. За да бъде облекчена административната тежест един от изискваните документи – удостоверение по чл. 12 от Закона за храните – вече ще бъде проверяван по служебен път.
        Целта на „Училищен плод” е да увеличи дела на плодовете и зеленчуците в дневното меню на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Схемата ги запознава с ползите от консумацията на плодове и зеленчуци и развива навиците им за здравословно хранене.
        Методика за изчисляване на стойността на порция за дете по схема "Училищен плод" за учебната 2013/2014 може да намерите тук.
 
 
14 август 2013г. ДФ „Земеделие” - РА"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04