Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=17&name=uchebnite-zavedeniya-tryabva-da-organizirat-obrazovatelni-igri-za-detsata-po-shemata-uchilischen-plod

/ Пълноекранен преглед

Учебните заведения трябва да организират образователни игри за децата по схемата „Училищен плод”

Всеки бенефициент на европейската схема трябва да организира поне една педагогическа мярка през всеки отчетен период. Целта е децата да научат колко са важнни пресните плодове и зеленчуци за здравето, как се произвеждат и какви са техните полезни качества.
 Това е изискване на наредбата за прилагане на схемата „Училищен плод”.
Тъй като много от бенефициентите се затрудняват при прилагането на тези мерки и има неяснота за това какво преставляват, ДФ „Земеделие” дава следните примери за успешно прилагани мерки:
 
ОУ „Д-р Петър Берон” - с. Желю Войвода
 
 
СОУ „Свети Климент Охридски” – с. Слащен
 
ЦДГ Звънче - гр. Стамболийски
 
При неправилно попълнени и окомплектовани заявки за плащане ще се  наложи предоставвянето на допълнителна информация, което ще забави плащането. Повече информация и помощ при попълването на документите ще намерите на страницата на схемата – http://schoolfruit.dfz.bg, меню „Въпрос – отговор”.
 
 
 
18 януари 2013 г.                                  ДФ „Земеделие” –
                                                                  Разплащателна агенция"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04