Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=16&name=plateni-sa-prvite-subsidii-po-shema-uchilischen-plod

/ Пълноекранен преглед

Платени са първите субсидии по схема „Училищен плод”

Фонд „Земеделие” изплати първите 28 заявки за плащане за новата 2012/2013 учебна година. Кандидатите получиха финансова помощ на обща стойност
96 000 лева.
Продължава обработката на заявките, получени в периода 1 – 10 декември 2012.
Напомняме на бенефициентите по схемата, че заявки за плащане се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в срок от 1-во до 10-то число на месеца, следващ отчетния период, за който са кандидатствали. Заявките се приемат без санкция, ако са подадени до третия месец след отчетния период. Необходимите бланки и указанията за отчетност са публикувани на официалната страница на схемата schoolfruit.dfz.bg, раздел „Заявка за плащане”.
 
18 декември 2012 г.                           ДФ „Земеделие” –
                                                         Разплащателна агенция"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04