Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=faq&action=faq&fid=9&area=1&name=koi-sa-schetovodnite-i-razhodoopravdatelni-dokumenti-koito-sptstvat-edna-zayavka-za-plaschane

/ Пълноекранен преглед

F.A.Q.
Бърз преход:  

Кои са счетоводните и разходооправдателни документи, които съпътстват една заявка за плащане?
  1. Заверени "Вярно с оригинала" копия на фактури, доказващи закупуването на раздадените плодове и зеленчуци през отчетния период;
  2. За заявители ЕТ или юридически лица освен заверени "Вярно с оригинала" копия на фактури, доказващи закупуването на раздадените плодове и зеленчуци през отчетния период се предоставят и заверени "Вярно с оригинала" копия на фактури издадени към всяко едно от учебните заведения, които представляват за раздадените им продукти през отчетния период;
  3. Заверени "Вярно с оригинала" копия на счетоводни документи доказващи заприходяването на фактурите за закупени плодове и зеленчуци;
  4. Заверени "Вярно с оригинала" копия на извлечения от банкова сметка, доказващи извършени плащания по банков път, или копие на касов бон при плащане в брой;

"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04