Потребители: 0, Гости: 1

Търсещи ботове: 0Начална / F.A.Q. / Какво да правя, ако се наложи да се променят датите в одобрен график за доставки?
F.A.Q.
Бърз преход:  

Какво да правя, ако се наложи да се променят датите в одобрен график за доставки?
 При промяна на графика за доставка, заявителите уведомяват ДФ „Земеделие” чрез представяне на нов график.
При попълването на график се използва образеца за 2012/2013г., като се има предвид, че във всеки от месеците задължително трябва да бъдат доставени минимум четири различни вида плодове и/или зеленчуци от Приложение № 1 на наредбата. Видовете продукти могат да бъдат променени (без уведомяване на ДФ "Земеделие") в съответствие с наличието им на пазара, но винаги трябва да бъдат четири различни вида месечно. Промяна на датите на доставка може да се извърши чрез представяне на нов график в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „ПСМП” до 26 число на месеца, предхождащ месеците, за които се иска промяна. При възникване на форсмажорни обстоятелства бенефициентите могат да изменят датите на доставки без предварително уведомление, като при подаване на заявка за плащане за отчетния период, по време на който са възникнали форсмажорните обстоятелства, предоставят обяснение за обстоятелствата, наложили промяната. Форсмажорни обстоятелства могат да бъдат дървени и грипни ваканции, обявяване на неучебни дни, непредвидени ремонтни дейности в учебните заведения и т.н.


<< Декември 2019 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |