Потребители: 0, Гости: 1

Търсещи ботове: 0Начална / F.A.Q. / Как се попълва правилно графикът за доставки?
F.A.Q.
Бърз преход:  

Как се попълва правилно графикът за доставки?
 Във всеки от месеците задължително трябва да бъдат доставени минимум четири различни вида плодове или зеленчуци от Приложение № 1 на наредбата. Датите на доставка могат да бъдат променени, но след уведомяване на ДФ "Земеделие". Видовете продукти могат да бъдат променени (без уведомяване на ДФ "Земеделие") в съответствие с наличието им на пазара, но винаги трябва да бъдат четири различни вида месечно. ДФ "Земеделие" изплаща финансова помощ за извършени до 40 броя доставки през учебната година.
Инструкция за попълване на график за доставка на плодове и зеленчуци
В колона 1 - № - попълва се пореден № на доставка в съответния месец от учебната година.
В колона 2 - Дата на доставка - попълва се датата на доставка, на която се планира извършване на доставка в даденото учебно заведение през посочения месец.
В колона 3 - Вид на продукта -  кандидатът записва вида на продукта, който ще бъде доставен на посочената в колона 2 дата, в даденото учебно заведение през посочения месец.
В поле Общ брой на доставките се посочва общия брой на доставките, които се планира да бъдат извършени през учебната година.


<< Декември 2019 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  25  26  27  28  29  30 1
> 2 3 4 5 6 7 8
> 9 10 11 12 13 14 15
> 16 17 18 19 20 21 22
> 23 24 25 26 27 28 29
> 30 31  1  2  3  4  5

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |