Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=faq&action=display&faq_id=3&area=1&name=srokove-i-dokumentatsiya

/ Пълноекранен преглед

F.A.Q.
Бърз преход:  

Срокове и документация Срокове и документацияКакъв отчетен период може да обхваща една заявка за плащане? Какъв отчетен период може да обхваща една заявка за плащане?
Какъв е срокът за отчитане на заявки за плащане пред ДФ „Земеделие” – РА без да бъдат наложени финансови санкции? Какъв е срокът за отчитане на заявки за плащане пред ДФ „Земеделие” – РА без да бъдат наложени финансови санкции?
В какъв срок се изплащат заявките за плащане? В какъв срок се изплащат заявките за плащане?
Кои са счетоводните и разходооправдателни документи, които съпътстват една заявка за плащане? Кои са счетоводните и разходооправдателни документи, които съпътстват една заявка за плащане?
Какво трябва да попълня в Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период? Какво трябва да попълня в Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период?
Къде и в какъв срок трябва да представя изисканата допълнителна информация? Къде и в какъв срок трябва да представя изисканата допълнителна информация?
Може ли Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период да бъде подписана от лице различно от директора на учебното заведение? Може ли Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период да бъде подписана от лице различно от директора на учебното заведение?


Какъв отчетен период може да обхваща една заявка за плащане?
Чети отговора
Нагоре
Какъв е срокът за отчитане на заявки за плащане пред ДФ „Земеделие” – РА без да бъдат наложени финансови санкции?
Чети отговора
Нагоре
В какъв срок се изплащат заявките за плащане?
Чети отговора
Нагоре
Кои са счетоводните и разходооправдателни документи, които съпътстват една заявка за плащане?
Чети отговора
Нагоре
Какво трябва да попълня в Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период?
Чети отговора
Нагоре
Къде и в какъв срок трябва да представя изисканата допълнителна информация?
Чети отговора
Нагоре
Може ли Декалрацията от директора на учебното заведение за общия брой деца и ученици по чл. 7 от наредбата, които попадат в целевата група през отчетния период да бъде подписана от лице различно от директора на учебното заведение?
Чети отговора
Нагоре
"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04