Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=content&id=3&name=kampaniya-2011-2012&area=1

/ Пълноекранен преглед

Кампания 2011-2012

КАМПАНИЯ 2011-2012

 


ОЧАКВАНИ ДАННИ ЗА ТЕКУЩАТА 2012 ГОД.
 
    Изплатените средства към дата 03.07.2012 год. са в размер на 1 862 879,64 лв. Бюджетът за закупуване на плодове и зеленчуци за учебна 2011/2012 год. е в размер на 3 629 000 лв., което обуславя текуща усвояемост 51,3 %. Прогнозите за 2012 год. са за достигане на обща усвояемост над 70 %.
 
 
 
    За 2012 год., схема „Училищен плод” е обхванала около 38 % от целевата група.
 
 

   Оценка  

 
  
Вие не можете да коментирате!


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04