Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&catid=4&name=koi-mozhe-da-kandidatstva

/ Пълноекранен преглед

Статии
Бърз преход:  
19.07.2012

Размер на помоща, целева група, заявители
    
Целева група:
Плодовете и зеленчуците по схемата „Училищен плод” се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения:
Детски градини:
децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини;  Училищни заведения:
децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища....

 

Пощенски бюлетин RSS 2.0"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04