Потребители: 0, Гости: 1

Търсещи ботове: 0Необходими документи за Кампания 2016/2017

Необходими документи при кандидатстване за Схемата
От 15 август до 20 септември 2016 г. във всички Областни дирекции на Държавен фондЗемеделиесе приемат заявления за подпомагане по схематаУчилищен плодна ЕС.

 

Крайният срок, в който Разплащателната агенция одобрява участниците в схемата е до 31 октомври. От 1 ноември започва доставянето на продуктите в учебните заведения.

 

При подаване на заявления за одобрение заявителите трябва да предоставят следните документи:

 

1. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

 

1.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” и схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

1.2 Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

ВАЖНО:

В декларацията се попълва общия брой деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).

1.3 Копие от документ за самоличност на директора на учебното заведение;

1.4 Заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;

1.5 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.

 

2. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ, ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЩИНИ

 

2.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” и схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

2.2 Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" по образец утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

2.3 Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" по образец от всяко учебно заведение, което представлява;

ВАЖНО:

В декларацията се попълва броя деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).

2.4 Копие от документ за самоличност на законния представител;

2.5 Нотариално заверено пълномощно от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед на заявители по чл. 13, ал. 1, т. 3 за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;

2.6 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.

ВАЖНО:

Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала" и се подпише, а в случаите, когато е приложимо, да постави и печат.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИ ПРОДУКТИ

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ


Ябълки


Круши


Праскови


Сливи


Череши


 

 


Грозде


Банани


Мандарини


Портокали


Грейпфрути 

 
Киви

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ


Моркови


Домати


Краставици

 
 


  


 


 

Автор: Admin от 12.08.2016
Оценка: 

  
Свързани галерии
 
  
Вие не можете да коментирате!

 

<< Януари 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  30  31 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |