Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&action=displayarticle&id=2&name=koi-mozhe-da-kandidatstva

/ Пълноекранен преглед

Кой може да кандидатства?

Размер на помоща, целева група, заявители
    
Целева група:
Плодовете и зеленчуците по схемата „Училищен плод” се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения:
Детски градини:
  • децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини; 
Училищни заведения:
  • децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища.
 
Заявители за участие в схема „Училищен плод”, могат да бъдат:
  • учебните заведения;
  • еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци по схемата, включително организации на производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно чл. 43 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
  • общините – за учебните заведения, които се намират на тяхната територия.

 

Автор: Admin от 19.07.2012
Оценка: 

  


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04