Потребители: 0, Гости: 1

Търсещи ботове: 0Необходими документи за Кампания 2018/2019

 От 15 май до 15 юни 2018 г. във всички Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие” се приемат заявления за подпомагане по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко на ЕС, като срока за подаване на заявления е удължен до 06.08.2018г.
 
При подаване на заявления за одобрение заявителите трябва да предоставят следните документи:
 

1. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

 
1.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” и схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция
1.2 Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

ВАЖНО:

В декларацията се попълва общия брой деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).
1.3 Заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;
1.4 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.
 

2. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ, ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЩИНИ

 
2.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” и схема "Училищно мляко" по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
2.2 Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" по образец утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
2.3  Декларация от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"  по образец от всяко учебно заведение, което представлява;

ВАЖНО:

2.4 В декларацията се попълва броя деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).
2.5 Нотариално заверено пълномощно от заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 или заповед на заявители по чл. 13, ал. 1, т. 3 за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;
2.6 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.

ВАЖНО:

2.7 Заявителите са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала" и се подпише, а в случаите, когато е приложимо, да постави и печат.
Одобрените заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в срок до 15.10.2018 г. следва да валидират график за датите на доставка в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие" чрез създадената онлайн платформа.
Когато доставчиците по схемата са двама, те трябва да изготвят и да представят съвместен график, в съответствие с броя на доставките на всеки от тях, съгласно издадените актове за одобрение. Списъците с одобрените доставчици по двете схеми са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.
Валидирането на съвместен график за доставка не е възможност, а задължение и на двамата одобрени доставчици. В случай, че това задължение не бъде изпълнено, ДФ „Земеделие“ ще пристъпи към оттегляне на одобрението, в съответствие с разпоредбите на чл. 15а, ал. 2 от наредбата.
Напомняме, че при изготвяне на съвместния график от двама одобрени доставчици по схемите, следва да се спазва изискването за извършване на не повече от 10 доставки по схема общо и от двамата доставчици на месец, както и да не се припокриват дати на доставки за едно и също учебно заведение по една и съща схема от двамата. Обръщаме внимание, че продължават да важат изискванията за доставка на минимум 4 вида плод и поне 1 доставка на прясно мляко месечно за учебно заведение.
 
 
 

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИ ПРОДУКТИ 

 

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ

Ябълки
Круши
Праскови
Сливи
 
Грозде
Банани

Мандарини

Портокали
 
  
 
 
 
 

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ


Моркови

Домати

Краставици
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ


кисело мляко

Прясно пастьоризирано мляко

Сирене

кашкавал
 
 
 


 

 

Автор: admin_MY от 16.10.2018

  

 

<< Ноември 2019 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  28  29  30  31 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30  1

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |