Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&action=displayarticle&id=11&name=ukazaniya-za-otchetnost-na-benefitsienti-po-shemata

/ Пълноекранен преглед

Указания за отчетност на бенефициенти по схемата

Указания за отчетност на бенефициенти по схема „Училищен плод“ – държавни и общински училища и детск
     Отчетността по схема „Училищен плод“ на заявители по смисъла на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – „Училищен плод”, които са бюджетни предприятия – държавните и общински училища и детски градини  и общини (без частните училища и детски градини  и едноличните търговци и производители, които водят отчетност като предприятия от реалния сектор, а не като бюджетни предприятия) е регламентирана с указания на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“.
  1. За държавни училища и детски градини: Указание ДДС № 2/30.03.2012 година
  2. За общински училища и детски градини: Указание ДДС № 3/30.03.2012 година

 

Автор: Admin от 20.09.2012
Оценка: 

  
Свързани галерии


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04